Hvem bruker atomklokker?

Fra satellittnavigasjon til Ntp tidatomklokker brukes over hele verden.

Vi er alle vant til at våre klokker løper et minutt eller to raskt eller sakte. Det merkelige minuttet påvirker imidlertid ikke våre liv for mye, og vi kan komme forbi. For noen teknologier og applikasjoner er det imidlertid behov for et langt større nøyaktighetsnivå. Atomklokker er de mest presise tidsbesparende enhetene på jorden. De ble oppfunnet over femti år siden da det ble oppdaget at oscillasjonene av bestemte atomer ved bestemte energinivåer aldri endret og vibrerte ved en så høy frekvens (over 9 billioner ganger hvert sekund for cesium).

Moderne atomur
er så nøyaktige at de ikke vil miste så mye som et sekund i 100 millioner år, men hvem på jorden vil trenge en slik nøyaktighet? Atomklokker gir grunnlag for mange moderne applikasjoner og teknologier, og har også hjulpet oss i forståelsen av det fysiske universet.

Atomklokker danner grunnlaget for GPS satellittnavigasjonssystemet som vi bruker i våre biler. Signalene fra atomklokkene ombord på satellittene er det som brukes til å triangulere nøyaktig posisjonering. Det kan bare gjøres på grunn av tidssignalets svært presise karakter. En unntak av unøyaktigheten av a GPS-klokke kan se posere informasjon ut av 100,000 km som lys kan reise så langt i den tiden.

Atomsklokker har også blitt brukt som metode for å teste teorier av Einstein og andre. Ved hjelp av atomklokker kan vi nøyaktig måle tyngdekraften og måten det påvirker tiden på. Moderne klokker er så nøyaktige at forskere selv kan måle forskjellen i tyngdekraft (og dermed tid) ved hver påfølgende tommers over jordens overflate. De kan også brukes til å måle langsomme bevegelsesprosesser som kontinental drift eller de små endringer i jordens rotasjon.

Andre applikasjoner der nøyaktighet er avgjørende, er også avhengig av atomklokker som flytrafikkontroll hvor nøyaktig natur muliggjør sikker overvåking av flytrafikken. Veitrafikkanlegg som trafikklys er i økende grad bruker tidsservere koblet til atomklokker for å sikre perfekt synkronisering. Selv internett er avhengig av atomklokker, særlig når det brukes til tidsfølsomme transaksjoner som bank, handel med aksjer og aksjer og til og med online setereservering. Uten nøyaktighet i tide vil ikke slike applikasjoner være mulige, da det også kan oppstå feil som for eksempel dobbeltbestilles seter, aksjer solgt før de ble kjøpt.

Datanettverk synkronisere til atomur ved å bruke nettverkstidsservere. Ofte bruker disse enhetene protokoll NTP og motta atomur klokken fra enten GPS-systemet eller en radiotransmisjon. NTP-tidsservere overvåker og justerer alle klokkene på enheter på et datanettverk for å matche atomuretiden.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading