Hva styrer våre klokker

De fleste av oss gjenkjenner hvor lenge en time, et minutt eller et sekund er, og vi er vant til å se våre klokker kryss forbi disse trinnene, men har du noen gang tenkt på som styrer klokker, klokker og tiden på datamaskinene våre for å sikre at en andre er et sekund og en time i timen?

Tidlige klokker hadde en veldig synlig form for klokke presisjon, pendelen. Galileo Galilei var den første som oppdaget effektene av vekten suspendert fra en sving. Ved å observere en svingende lysekrone, oppdaget Galileo at en pendel oscillerte kontinuerlig over dens likevekt og ikke svikte i tiden mellom svinger (selv om effekten svekkes, med pendelen svingende mindre langt og til slutt stopper) og at en pendel kunne gi en metode for å holde tid.

Tidlige mekaniske klokker som hadde pendler montert viste seg å være svært nøyaktige sammenlignet med andre metoder som ble prøvd, med et sekund som kunne kalibreres av lengden av en pendel.

Selvfølgelig medførte små unøyaktigheter i måling og effekter av temperatur og fuktighet at pendulene ikke var helt presise, og pendulklokker ville drive så mye som en halv time om dagen.

Det neste store skrittet for å holde orden på tiden var den elektroniske klokken. Disse enhetene brukte en krystall, ofte kvarts, som når den blir introdusert til elektrisitet, vil resonere. Denne resonansen er svært presis, noe som gjorde elektriske klokker langt mer nøyaktige enn deres mekaniske forgjengere var.

Sann nøyaktighet ble imidlertid ikke nådd før utviklingen av atomur. I stedet for å bruke en mekanisk form, som med en pendel, eller en elektrisk resonans som med kvarts, bruker atomklokker resonansen av atomer selv, en resonans som ikke endres, endres, sakte eller blir påvirket av miljøet.

Faktisk definerer det internasjonale system av enheter som definerer verdensmålinger, nå definere et sekund som 9,192,631,770 oscillasjoner av et cesium-atom.

På grunn av nøyaktigheten og presisjonen av atomurene, gir de tidskilden til mange teknologier, inkludert datanettverk. Mens atomklokker eksisterer bare i laboratorier og satellitter, ved hjelp av enheter som Galleons NTS 6001 Ntp tid.

En tidsserver som f.eks NTS 6001 mottar en kilde til atomur tid fra enten GPS satellitter (som bruker dem til å gi våre lørnavene en måte å beregne posisjonen) eller fra radiosignaler sendt av fysikk laboratorier som NIST (National Institute of Standards and Time) eller NPL (Nasjonalt fysisk laboratorium).

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading