Hvilke atomklokker har gjort for oss

Atomsklokker, så mange vet at de er svært nøyaktige enheter, men atomuret er en av de viktigste oppfinnelsene i de siste 50-årene, og har gitt anledning til mange teknologier og applikasjoner som har fullstendig revolusjonert våre liv.

Du kan tenke hvordan en klokke kan være så viktig uansett hvor nøyaktig det er, men når du betrakter den presisjonen, så a moderne atomur mister ikke et sekund i tide i millioner av år sammenlignet med de nest beste kronometrene - elektroniske klokker - som kan miste et sekund om dagen du kommer til å innse hvor nøyaktig de er.

Faktisk har atomklokker vært avgjørende for å identifisere de mindre nyanser av vår verden og universet. For eksempel har vi i tusenårene antatt at en dag er 24 timer lang, men faktisk, takket være atomurteknologi vet vi nå at lengden på hver dag er litt forskjellig, og generelt slår jordens rotasjon ned.

Atomsklokker har også blitt brukt til å nøyaktig måle jordens tyngdekraften og har selv bevist Einsteins teorier om hvordan tyngdekraften kan sakte tid ved nøyaktig å måle forskjellen i tidsforsinkelsen ved hver påfølgende tommers over jordens overflate. Dette har vært avgjørende når det gjelder å plassere satellitter i bane som tiden går raskere så høyt over jorden som det gjør på bakken.

Atomklokker danner også grunnlaget for mange av teknologiene som vi bruker i våre daglige liv. Satellittnavigasjonsenheter er avhengig av atomur i GPS-satellitter. Ikke bare må de ta hensyn til forskjellene i tid over bane, men som lørnavner bruker tiden som sendes fra satellittene til triangulere posisjoner, ville en unntak av unøyaktighet se navigasjonsinformasjon unøyaktig av tusenvis av miles (som lysreiser nesten 180,000 miles hvert sekund).

Atomsklokker er også grunnlaget for verdens globale tidsskala - UTC (Koordinert Universal Time), som benyttes av datanettverk over hele verden. Tidssynkronisering til en atomur og UTC er relativt rett frem med a Ntp tid. Disse bruker tidssignalet fra GPS-systemet eller spesielle sendinger som sendes fra storskala fysikklaboratorier og deretter distribuere den over Internett ved hjelp av tidsprotokollen NTP.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading