Stemme kalt for å avslutte bruken av GMT og skrape spranget andre

International Telecommunications Union (ITU), med base i Genève, stemmer i januar for endelig å bli kvitt spranget, og effektivt slår av Greenwich Meantime.

Greenwich Mean Time kan komme til en slutt

UTC (Coordinated Universal Time) har eksistert siden 1970s, og styrer allerede verdens teknologier ved å holde datanettene synkronisert ved hjelp av NTP-servere tid (Network Time Protocol), men det har en feil: UTC er for nøyaktig, det vil si UTC styres av atomklokker, ikke ved jordens rotasjon. Mens atomklokke-reléet er en nøyaktig, uforanderlig form for kronologi, varierer jordens rotasjon litt fra dag til dag, og er i hovedsak avtakende med et sekund eller to om året.

For å forhindre middag, når solen er høyest på himmelen, fra sakte senere og senere, blir Leap Seconds lagt til UTC som en kronologisk fudge, slik at UTC matcher GMT (regulert av når solen ligger rett over av Greenwich Meridian Line , gjør det 12 middag).

Bruken av sprang sekunder er et tema for kontinuerlig debatt. ITU hevder at med utvikling av satellittnavigasjonssystemer, internett, mobiltelefoner og datanettverk som alle er avhengige av en enkelt, nøyaktig form for tid, må et system for tidtabell være så nøyaktig som mulig, og at sprang sekunder forårsaker problemer for moderne teknologier.

Dette mot å endre Leap Second og i realiteten beholdende GMT, tyder på at uten det ville dagen sakte krype inn om natten, om enn i tusenvis av år; ITU foreslår imidlertid at store endringer kan gjøres, kanskje hvert århundre eller så.

Hvis sprang sekunder blir forlatt, vil den effektivt avslutte Greenwich Meantimes forfølgelse av verdens tid som har vart over et århundre. Funksjonen av signaleringstid når solen ligger over meridianlinjen begynte 127 år siden, da jernbaner og telegrafer gjorde krav på en standardisert tidsskala.

Hvis sprang sekunder blir avskaffet, vil få av oss merke mye forskjell, men det kan gjøre livet enklere for datanettverk som synkroniseres med NTP-servere tid som Leap Second leveranse kan forårsake mindre feil i svært kompliserte systemer. Google for eksempel nylig avslørt at det hadde skrevet et program for å spesifikt håndtere sprang sekunder i datasentrene, effektivt smøre spranget andre gjennom en dag.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading