UTC En global tidsskala

Koordinert universell tid (UTC - fra den franske Temps Universel Coordonné) er en internasjonal tidsskala basert på tiden som ble fortalt av atomklokker. Atomklokkene er nøyaktig til innen et sekund i flere millioner år. De er så nøyaktige at International Atomic Time, tiden som er relayed av disse enhetene, er enda mer nøyaktig enn jordens rotasjon.

Jordens rotasjon påvirkes av månens tyngdekraft og kan derfor sakte eller øke hastigheten. Av denne grunn må International Atomic Time (TAI fra den franske Temps Atomique International) ha "Leap seconds" lagt til for å holde den på linje med den opprinnelige tidsskala GMT (Greenwich meantime) også referert til som UT1, som er basert på soltiden .

Denne nye tidsskala kjent som UTC er nå brukt over hele verden slik at datanettverk og kommunikasjon kan gjennomføres på motsatte sider av kloden.

UTC styres ikke av et enkelt land eller administrasjon, men et samarbeid med atomur over hele verden som sikrer politisk nøytralitet og økt nøyaktighet.

UTC overføres på mange måter over hele verden, og brukes av datanettverk, flyselskaper og satellitter for å sikre nøyaktig synkronisering uansett hvilket sted på jorden.

I USA sendte NIST (National Institute of Standards and Technology) UTC UTC fra atomklokken i Fort Collins, Colorado. Nasjonalfysikklaboratoriene i Storbritannia og Tyskland har lignende systemer i Europa.

Internett er også en annen kilde til UTC-tid. Over tusen tidsservere Over Internett kan brukes til å motta en UTC-tidskilde, selv om mange ikke er presise nok for de fleste nettverksbehov.

En annen, sikker og mer nøyaktig måte å motta UTC på er å bruke signaler som overføres av USAs Global Positioning System. Satellittene til GPS-nettverket inneholder alle atomklokker som brukes til å aktivere posisjonering. Disse klokkene overfører tiden som kan mottas ved hjelp av en GPS-mottaker.

Mange dedikert tidsservere er tilgjengelige som kan motta en UTC-tidskilde fra enten GPS-nettverket eller Nasjonale fysikklaboratoriums overføringer (som alle sendes på 60 kHz longwave).

De fleste tidsservere bruker NTP (Network Time Protocol) til å distribuere og synkronisere datanettverk til UTC-tid.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading