Bruke Windows 7 og grunner nettverket ditt trenger fortsatt en NTP-server

Tidssynkronisering blir mer og mer relevant ettersom vi blir mer avhengige av internett. Med så mange tidsfølsomme transaksjoner som foregår over hele verden, fra bank og handel til å sende e-post, er riktig og nøyaktig tid viktig for å forhindre feil og sikre sikkerhet.

Stadig flere og flere mennesker stole på kilder til internettid, spesielt med mange av de moderne smaker av Microsofts Windows som Windows 7 som har NTP og tidssynkronisering evner allerede installert.

Windows 7 og tidssynkronisering

Windows 7 vil rett ut av boksen forsøke å finne en kilde til internettid; Men for en nettverksmaskin betyr dette ikke nødvendigvis at datamaskinen skal synkroniseres nøyaktig eller sikkert.

Internett-tidskilder kan være helt upålitelige og usikre for et moderne datanettverk. Internett-tiden må komme gjennom brannmuren, og som et gap er igjen for at disse tidskodene skal komme gjennom, kan ondsinnet programvare også dra nytte av dette brannmuren.

Ikke bare kan nøyaktigheten av disse enhetene variere avhengig av avstanden fra nettverket ditt, men også en Internett-tidskilde kommer svært sjelden direkte fra en atomur.

Faktisk er de fleste Internett-kilder kjent som stratum 2-enheter. Dette betyr at de kobler til en annen enhet - en stratum 1-enhet - nemlig a Ntp tid som får tiden direkte fra klokken og overfører den til stratum 2-enheten.

Stratum 1 NTP-tidsservere

For ekte nøyaktighet og sikkerhet er det ingen erstatning for nettverket ditt stratum 1 NTP server. Ikke bare er disse enhetene sikre, mottar en tidskilde eksternt til brannmuren (ofte ved hjelp av GPS), men de mottar også disse signalene direkte fra atomur (GPS-satellitten som overfører dette signalet har en innebygd atomur som genererer tiden.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading