Bruke WWVB-signalet for tidssynkronisering

Vi stoler på tiden for å holde våre dager planlagt. Armbåndsur, veggklokker og til og med DVD-spilleren forteller oss allikevel, men det er i enkelte tilfeller ikke akkurat nok, spesielt når tiden må synkroniseres.

Det er mange teknologier som krever ekstremt nøyaktig presisjon mellom systemer, fra satellittnavigasjon til mange internettprogrammer, nøyaktig tid blir stadig viktigere.

Imidlertid er oppnåelse av presisjon ikke alltid rett fremover, spesielt i moderne datanettverk. Mens alle datasystemer har innebygde klokker, er disse ikke nøyaktige tidsbrikker, men standard krystalloscillatorer, samme teknologi som brukes i andre elektroniske klokker.

Problemet med å stole på systemklokker som dette er at de er tilbøyelige til å drive og på et nettverk bestående av hundrevis eller tusenvis av maskiner, hvis klokkene kjører i en annen hastighet - kaos kan snart oppstå. E-postmeldinger mottas før de sendes og tidskritiske applikasjoner feiler.

Atomklokkene er de mest nøyaktige tidbitene rundt, men disse er laboratorieverktøy i stor skala og er upraktiske (og svært dyre) som skal brukes av datanettverk.

Men fysikklaboratorier som Nord-Amerika NIST (National Institute of Standards and Time) har atomklokker som de sender tidssignaler fra. Disse tidssignalene kan brukes av datanettverk for synkronisering.

I Nord-Amerika kalles NIST-utsendt tidskode WWVB og overføres fra Boulder, Colorado på lang bølge på 60Hz. Tidskoden inneholder år, dag, time, minutt, sekund, og som det er en kilde til UTC, noen hopp sekunder som er lagt til for å sikre paritet med jordens rotasjon.

Motta WWVB-signalet og bruke det til å synkronisere et datanettverk er enkelt å gjøre. Radio referanse nettverk tidsservere kan motta denne kringkasting over hele Nord-Amerika og ved hjelp av protokollen NTP (Network Time Protocol).

En dedikert Ntp tid som kan motta WWVB-signalet, kan synkronisere hundrevis og til og med tusenvis av forskjellige enheter til WWVB-signalet, slik at hver enkelt er innenfor noen få millisekunder av UTC.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading