Bruke GPS som kilde til presis tid

Global Positioning System (GPS) er et stadig mer populært verktøy som brukes over hele verden som en kilde til veiing og navigering. Det er imidlertid mye mer til GPS-nettverket enn bare satellittnavigasjon, da transmisjonene som sendes av GPS-satellittene, også kan brukes som en svært nøyaktig tidskilde.

GPS-satellitter er faktisk bare bølgende klokker som hver inneholder atomklokker som genererer et tidssignal. Det er tidssignalet som sendes av GPS-satellittene som satellittnavigasjonsmottakere i biler og fly bruker til å trene avstand og posisjon.

Posisjonering er bare mulig fordi tidssignalene dine er så nøyaktige. Kjøretøyet satte navene bruker for eksempel signalene fra fire omløpende satellitter og triangulerer informasjonen til å utarbeide stillingen. Men hvis det bare er ett sekunds unøyaktighet med et av tidssignaler, kan posisjonsinformasjonen være tusenvis av miles ute - noe som viser seg ubrukelig.

Det er testament til nøyaktigheten av atomurene som brukes til å generere GPS-signaler som for tiden en GPS-mottaker kan trene sin posisjon på jorden til innen fem meter.

Fordi GPS-satellitter er så nøyaktige, er de en ideell kilde til tid til synkroniser et datanettverk til. Strengt sett er GPS-tid forskjellig fra den internasjonale tidsskalaen UTC (koordinert universell tid), ettersom UTC har gitt ekstra sprang sekunder til det for å sikre likhet med jordens rotasjon, noe som betyr at det er nøyaktig 18 sekunder foran GPS, men det er lett å konvertere av NTP til tidssynkronisering protokoll (Network Time Protocol).

GPS tidsservere motta GPS-tidssignalet via en GPS-antenne som må plasseres på taket for å motta siktlinjen. Når GPS-signalet er mottatt, NTP GPS-tid server vil distribuere signalet til alle enheter på NTP-nettverket og korrigerer drift på enkelte maskiner.

GPS tidsservere er dedikert til brukervennlige enheter og kan sikre millisekundens nøyaktighet til UTC uten noen av sikkerhetsrisikoen ved bruk av en Internett-tidskilde.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading