Forstå en NTP GPS Server

A NTP GPS Server er en type tidsserver som bruker Network Time Protocol (NTP) som en metode for å synkronisere tiden på nettverksenheter og datamaskiner etter å ha mottatt et tidssignal fra sitt GPS-nettverk.

GPS-nettverket (Global Positioning System) er en konstellasjon av satellitter eid og drevet av USAs militær. De fleste er klar over GPS som et hjelpemiddel for satellittnavigasjon. Faktisk er grunnlaget for transmisjonene som sendes av GPS-satellittene et tidssignal. Dette signalet genereres av satellittets atomklokke. Det er denne informasjonen som et satellittnavigasjonssystem mottar og beregner ved triangulering avstanden vekk fra satellittene.

Dette timingsignalet er det som brukes av en NTP GPS-server som referanse til å synkronisere et nettverk også. NTP distribuerer denne gangen til alle rutere og datamaskiner på nettverket.

A NTP GPS-server består av en GPS-mottaker, GPS-antenne og NTP-programvare. GPS-antennen skal være plassert på et tak som gir den beste muligheten til å motta overføringene fra satellittene.

GPS-mottakeren konverterer deretter denne informasjonen til timinginformasjon som kan leses og distribueres av NTP.

Mens atomklokker ombord, sender GPS-satellittene ikke en UTC-tidskode (Coordinated Universal Time). NTP har imidlertid muligheten til å konvertere atomur fra satellittene til UTC. Dette gjør at datanettverk kan synkroniseres til samme universelle tidskilde uansett hvor de er i verden.

Ved hjelp av en dedikert NTP-GPS-server kan et nettverk synkroniseres til noen få millisekunder av UTC-tid med nøyaktighet på noen få hundre nanosekunder muliggjort via LAN.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading