Tidssynkronisering Hva er tid?

Tidsservere er vanlige apparater i moderne serverrom, men tidssynkronisering har bare blitt mulig takket være ideer fra fysikeren i forrige århundre, og det er våre disse ideene om tid som har gjort mange av teknologiene de siste tiårene mulig.

Tiden er en av de vanskeligste konseptene å forstå. Inntil forrige århundre ble det antatt at tiden var konstant, men det var ikke før Einsteins ideer at vi oppdaget tiden var relativ.
Relativ tid var en konsekvens av Einsteins mest populære teori 'General Theory of Relativity' og dens berømte ligning E = MC2.

Hva Einstein oppdaget var at lysets hastighet var den eneste konstanten i universet (i vakuum uansett) og den tiden vil avvike for forskjellige observatører. Einsteins ligninger viste at jo raskere en observatør reiste mot lysets hastighet, desto langsommere tid ville bli.

Han oppdaget også at tiden ikke var en separat enhet utenom universet, men var en del av en fire-dimensjonal romtid, og at virkningen av tyngdekraften ville forvride dette romet og forårsake tid til å sakte.

Mange moderne teknologier som satellittkommunikasjon og navigasjon må ta disse ideene i betraktning ellers vil satellitter falle ut av bane og det ville være umulig å kommunisere over hele verden.

Atomsklokker er så nøyaktige at de kan miste mindre enn et sekund i 400 millioner år, men hensynet til Einsteins ideer må tas med i betraktning som atomklokker basert på havnivå kjører langsommere at de i høyere høyde på grunn av jordens tyngdekraften som sprer romtiden.

En universell tidsskala har blitt utviklet kalt UTC (Koordinert Universal Time), som er basert på tiden som er forklart av atomurene, men kompenserer for den minske nedbremsing av jordens rotasjon (forårsaket av tungens tyngdekraft) ved å legge Leap Seconds hvert år til hindre dag fra å krype inn i natt (om enn i tusen år eller to).

Takket være atomklokker og UTC-tid datanettverk over hele verden kan motta en UTC-tidskilde over Internett, via en nasjonal radiotransmisjon eller via GPS-nettverket. EN NTP server (Network Time Protocol) kan synkronisere alle enheter på et nettverk til den tiden.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading