Sårbarheten til GPS

En økning i GPS-angrepene har forårsaket noe bekymring blant det vitenskapelige samfunn. GPS, mens et svært nøyaktig og pålitelig system for overføring av tid og posisjonsinformasjon, er avhengig av svært svake signaler som hindres av forstyrrelser fra jorden.

Både utilsiktet forstyrrelse som fra piratstasjoner eller forsettlig bevisst «jamming» av kriminelle er fortsatt sjeldne, men som teknologi som kan hemme GPS-signaler blir mer tilgjengelig, forventes situasjonen å bli verre.

Og mens effektene av signalfeil i GPS-systemet kan ha åpenbare resultater for folk som bruker den til navigasjon (som slutter på feil sted eller går seg vill), kan det få mer alvorlige og dype konsekvenser for teknologiene som er avhengige av GPS for tiden signaler.

Som så mange teknologier stoler nå på GPS timing signaler fra telefonnett, internett, bank- og trafikklys og til og med våre strømnettet kan signalfeil uansett hvor kort det er, føre til alvorlige problemer.

Hovedproblemet med GPS-signalet er at det er svært svakt og som det kommer fra rombundne satellitter, kan lite gjøres for å øke signalet, slik at en hvilken som helst lignende frekvens som sendes i et lokalt område, lett kan drukne ut GPS.

Imidlertid er GPS ikke den eneste nøyaktige og sikre metoden for å motta tiden fra en atomurkilde. Mange nasjonale fysikklaboratorier fra hele verden sender atomklokkesignaler via radiobølger (vanligvis lang bølge). I USA sendes disse signalene av NIST (National Institute for Standards and Time (kjent som WWVB) mens det i Storbritannia er MSF-signalet kringkastet av NPL (Nasjonalt fysisk laboratorium).

Dobbeltservere som kan motta begge signalene er tilgjengelige og er et sikrere bud for ethvert høyteknologisk selskap som ikke har råd til å risikere å miste et tidssignal.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading