The Sat Nav Slik fungerer det

"Sat-nav" har revolusjonert måten vi reiser på. Fra drosjesjåfører, kurerer og familievognen til flyruter og stridsvogner er satellittnavigasjonsanordninger nå montert i nesten alle kjøretøy ettersom det kommer fra produksjonslinjen. Mens GPS-systemer sikkert har sine feil, har de flere bruksområder også. Navigasjon er bare en av de viktigste bruksområdene til GPS, men det er også ansatt som en tidskilde forum GPS NTP-tid servere.

Å kunne pinke steder fra rommet har spart utallige liv, samt å reise til ukjente destinasjoner uten problemer. Satellittnavigasjon er avhengig av en konstellasjon av satellitter som kalles GNSS (Global Navigational Satellite Systems). For tiden er det bare en fullt fungerende GNSS i verden som er den Global Positioning System (GPS).

GPS eies og drives av det amerikanske militæret. Satellittene sender to signaler, en for det amerikanske militæret og en for sivil bruk. Opprinnelig var GPS ment utelukkende for de amerikanske væpnede styrker, men etter en uhellig opptak av et flyselskap åpnet den amerikanske presidenten Ronald Reagan GPS-systemet til verdens befolkning for å hindre fremtidige tragedier.

GPS har en konstellasjon av over 30 satellitter. På en gang er minst fire av disse satellittene overhead, hvilket er minimumsnummeret som kreves for nøyaktig navigering.

GPS-satellittene har hver ombord en atomur. Atomsklokker bruker resonansen til et atom (vibrasjon eller frekvens ved bestemte energistater), noe som gjør dem svært nøyaktige og ikke mister så mye som et sekund i tid over en million år. Denne utrolige presisjonen er det som gjør satellittnavigasjon mulig.

Satellittene sender et signal fra innebygd klokke. Dette signalet består av tid og posisjon for satellitten. Dette signalet er strålet tilbake til jorden der bilen din lørdag henter den. Ved å finne ut hvor lenge signalet tok for å nå bilen og triangulere fire av disse signalene, vil datamaskinen i GPS-systemet trenge nøyaktig hvor du er på verdenssiden. (Fire signaler blir brukt på grunn av høydeendringer - på en "flat" jord vil bare tre være påkrevd).

GPS-systemer
kan bare fungere på grunn av den nøyaktige nøyaktigheten av atomurene. Fordi signalene sendes med lysets hastighet og nøyaktighet på enda en millisekund (tusen sekund), kan endre posisjoneringsberegningene med 100 kilometer da lyset kan reise nesten 100,00km hvert sekund - nåværende GPS-systemer er nøyaktige til omtrent fem meter.

Atomklokkene ombord GPS-systemer er ikke bare brukt til navigering heller. Fordi atomklokker er så nøyaktige GPS gir en god kilde til tid. NTP-tidsservere bruker GPS signaler for å synkronisere datamaskiner nettverk til. En NTP GPS-server vil motta tidssignalet fra GPS-satellitten og deretter konvertere det til UTC (Coordinated Universal Time) og distribuere den til alle enheter på et nettverk som gir svært nøyaktig tidssynkronisering.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading