Effekten av ingen tidssignal

NTP-servere (Network Time Protocol) er et viktig verktøy i det moderne datanettverket. De kontrollerer tiden, slik at hver enhet på nettverket er synkronisert.

På grunn av betydningen av tid på å kontrollere nesten alle aspekter av datanettverk, er nøyaktig og synkronisert tid viktig, og derfor er det så mange systemadministratorer som bruker en Ntp tid.

Disse tidsservere bruker en enkeltkilde som en base for å sette alle klokkene på et nettverk til; tiden kommer ofte fra GPS-nettverket eller radiosignaler som sendes fra fysikklaboratorier som NPL i Storbritannia (hvis signal sendes fra Cumbria).

Når dette signalet er mottatt av tidsserveren, distribuerer tidsprotokollet NTP deretter det rundt nettverket - sammenligner systemklokken til hver enhet til tidsreferansen og justerer hver enhet. Ved å regelmessig vurdere driften av disse enhetene og korrigere for dem, holder NTP klokker nøyaktige innen millisekunder av tidssignalet, og når dette signalet kommer fra en atomur - det sikrer at nettverket er like nøyaktig som fysisk mulig, men hva skjer hvis du mister tidssignalet?

Beskadigede GPS-antenner, vedlikehold av tidssignal sendere eller tekniske feil kan føre til a NTP-tidsavbrudd unnlater å motta et tidssignal. Ofte er dette bare midlertidig og normal service gjenopptas innen noen få timer, men hva skjer hvis det ikke gjør det, og hva er effekten av å ha et mislykket tidssignal?

Heldigvis har NTP back-up-systemer for bare en slik eventualitet. Hvis et tidssignal feiler og det ikke er noen annen tidskilde, bruker NTP klokt gjennomsnittlig tid fra alle klokkene på nettverket. Så hvis noen klokker har dratt noen millisekunder raskere, og andre noen få millisekunder langsommere - så tar NTP gjennomsnittet av denne driften, slik at tiden forblir nøyaktig så lenge som mulig.

Selv om et signal har feilet i flere dager - eller til og med uker - uten kjennskap til systembrukerne, betyr dette ikke at nettverket skal skille fra hverandre. NTP vil likevel holde hele nettverket synkronisert sammen, ved hjelp av gjennomsnittlig drift, og mens jo lenger tidssignalet forblir av lesen nøyaktig, blir nettverket det fortsatt kan gi millisekunds nøyaktighet, selv etter noen få dager uten referanse.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading