Tidsbegrepet

Tiden er noe vi alle er kjent med, det styrer våre liv enda mer enn penger, og vi er hele tiden 'i krig' med tiden som vi kjemper for å utføre våre daglige oppgaver før det løper ut.

Men når vi begynner å undersøke tid, oppdager vi at begrepet tid vi begynner å innse at en uendelig lineær avstand mellom forskjellige hendelser som vi kaller tid er rent en menneskelig oppfinnelse.

Selvfølgelig eksisterer det tid, men det følger absolutt ikke reglene som det menneskelige konseptet av tid gjør. Det er ikke uendelig eller konstant og endringer og warps avhengig av observatørens hastighet og tyngdekraften. Faktisk var det Einsteins teorier om relativitet som ga menneskelig snillhet sitt første glimt på hvilken tid virkelig er og hvordan det påvirker vårt daglige liv.

Einstein beskrev en fire-dimensjonal romtid, hvor tid og rom er uløselig vevd sammen. Denne tidsperioden blir forvrengt og bøyd av tyngdekraftens sakte tid (eller vår oppfatning av det). Einstein også foreslo han at lysets hastighet var den eneste konstanten i universet og tiden endret avhengig av den relative hastigheten til den.

Når det gjelder å holde oversikt over tid, kan Einsteins teorier hindre ethvert forsøk på kronologi. Hvis både tyngdekraften og relativ hastighet kan påvirke tiden, blir det vanskelig å måle tiden nøyaktig.

For lenge siden forlot vi ideen om å bruke himmellegemene og Jordens rotasjon som referanse for vår tidsplanlegging, som det ble anerkjent i begynnelsen av det tjuende århundre at Jordens rotasjon ikke var helt nøyaktig eller pålitelig. I stedet har vi avhengig n oscillasjonene av atomer for å holde oversikt over tid. Atomklokkene måle atomspeser av bestemte atomer, og vårt konsept av tid er basert på disse flåttene med hvert sekund som er lik over 9 milliarder oscillasjon av cesium-atom.

Selv om vi nå baserer tid på atomoscillasjoner, teknologier som GPS satellitter (Global Positioning System) må fortsatt motvirke effektene av lavere tyngdekraften. Faktisk kan effekten av tid overvåkes så nøyaktig takket være atomklokker at de på forskjellige høyder over havnivået løper med litt forskjellige hastigheter som må kompenseres for.

Atomklokker kan også brukes til å synkronisere et datanettverk som sikrer at de kjører så nøyaktig som mulig. Mest NTP-servere tid operere ved å bruke og distribuere tidssignalet som sendes av en atomur (enten via GPS eller lang bølge) ved hjelp av protokollen NTP (Network Time Protocol).

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading