Teknologier som stole på Atomic Clocks (Part 1)

Atomklokkene er de mest nøyaktige timekeeping enheter kjent for mannen. Der nøyaktighet er uforlignelig med andre klokker og kronometre i det mens selv den mest sofistikerte elektroniske klokken vil drive med en sekund hver uke eller to, mest moderne atomklokker kan fortsette å løpe i tusenvis av år og ikke miste selv en brøkdel av et sekund.

Nøyaktigheten av en atomur er nede på det de bruker som grunnlag for tidsmåling. I stedet for å stole på en elektronisk strøm som går gjennom en krystall som en elektronisk klokke, bruker en atomur en hyperfineovergang av et atom i to energistater. Selv om dette kan høres komplisert, er det bare en ufullstendig reverberation som "ticks" over 9 milliarder ganger hvert sekund, hvert sekund.

Men hvorfor slik nøyaktighet virkelig er nødvendig og hvilke teknologier er atomklokker ansatt i?

Det er ved å undersøke teknologiene som benytter atomklokker som vi kan se hvorfor slike høye nøyaktighetsnivåer kreves.

GPS - Satellittnavigasjon

Satellittnavigasjon er en stor industri nå. Når bare en teknologi for militæret og aviatorene, er GPS satellittnavigasjon nå brukt av trafikanter over hele verden. Imidlertid er navigasjonsinformasjonen som leveres av satellittnavigasjonssystemer som GPS, avhengig av nøyaktigheten av atomurene.

GPS fungerer ved å triangulere flere timingsignaler som distribueres fra atomur ombord på GPS-satellittene. Ved å trene når tidssignalet ble utgitt fra satellitten, kan satellittnavigasjonsmottakeren bare hvor langt det er fra satellitten, og ved å bruke flere signaler, beregne hvor det er i verden.

På grunn av disse tidssignalene går det med lysets hastighet, bare ett sekunds unøyaktighet i tidssignalene kan føre til at posisjonsinformasjonen blir tusenvis av miles ut. Det er testament til nøyaktigheten av GPS atomklokker som for øyeblikket er en satellittnavigasjonsmottaker, er nøyaktig innen fem meter.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading