Sommertid Debatt gjenoppstår som klokker går fremover

Som britisk sommertid avsluttet offisielt sist helg, med klokkene tilbake for å bringe Storbritannia tilbake til GMT (Greenwich Mean Time), har debatten om den årlige klokkeendringen startet igjen. Koalitionsregeringen har foreslått planer om å endre måten Storbritannia holder på, ved å bytte klokka fremover en time, og i realiteten gå tilbake til sentral europeisk tid (ECT).

ECT, ville bety at Storbritannia vil forbli en time før GMT om vinteren og to timer fremover om sommeren, og gir lettere kvelder men mørkere morgen, spesielt for de nord for grensen.

Imidlertid har noen foreslåtte planer stiv opposisjon fra den skotske regjeringen som foreslår at ved å endre klokkene, ville mange områder i Skottland ikke se dagslys om vinteren til om 10am, noe som betyr at mange barn må gå på skolen i mørket.

Andre motstandere, inkluderer traditionalister, hevder at GMT har vært grunnlaget for britisk tid i over et århundre, og at enhver endring ville være rett og slett ... unBritish.
En endring i ECT vil imidlertid gjøre det lettere for bedrifter som handler med Europa, og holder britiske arbeidstakere på samme tidspunkter som deres europeiske naboer.

Uansett utfallet av de foreslåtte endringene til GMT, vil lite endre seg når det gjelder teknologi og datanettverk, da de allerede holder samme tidsskala over hele kloden: UTC (Samordnet universell tid).

UTC er en global tidsskala som er opprettholdt av en rekke atomklokkene og brukes av alle slags teknologier som datanettverk, CCTV-kameraer, bankfortellingsmaskiner, flytrafikkontrollsystemer og børser.

Basert på GMT, forblir UTC det samme over hele verden, slik at global kommunikasjon og overføring av data over tidssoner uten feil. Årsaken til UTC er åpenbar når du vurderer mengden handel som foregår over grenser. Med næringer som børsen, hvor aksjer og aksjer svinger i pris kontinuerlig, er delt sekundær nøyaktighet avgjørende for globale handelsfolk. Det samme gjelder for datanettverk, da datamaskiner bruker tid som den eneste referansen til når en hendelse har funnet sted. Uten tilstrekkelig synkronisering kan et datanettverk miste data og internasjonale transaksjoner blir umulige.

De fleste teknologiene blir synkronisert til UTC ved å bruke NTP-servere tid (Network Time Protocol), som kontinuerlig sjekker systemklokkene over hele nettverk for å sikre at de alle synkroniseres til UTC.

NTP-servere tid motta atomur-signaler, enten ved GPS (Global Positioning Systems) eller ved radiosignal kringkastet av nasjonale fysikklaboratorier som NIST i USA eller NPL i Storbritannia. Disse signalene gir millisekundnøyaktighet for teknologier, så uansett hvilken tidssone et datanettverk er, og uansett hvor det er i verden, kan det ha samme tid som alle andre datanettverk over hele verden som den må kommunisere med.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading