Kvantum atomklokker Fremtidens presisjon

Atomuret er ikke en ny oppfinnelse. Utviklet i 1950, har den tradisjonelle cesiumbaserte atomuret gitt oss nøyaktig tid i et halvt århundre.

De cesium atomur har blitt grunnlaget for vår tid - bokstavelig talt. De Internasjonalt system av enheter (SI) definerer et sekund som et visst antall oscillasjoner av atomet cesium og atomurene styrer mange av teknologiene som vi lever med daglig bruk: Internett, satellittnavigasjon, flytrafik og trafikklys for å nevne Noen.

Imidlertid er den siste utviklingen i optiske kvanteklover som bruker enkeltatomer av metaller som aluminium eller strontium tusenvis av ganger mer nøyaktige enn tradisjonelle atomklokker. For å sette dette i perspektiv, kan den beste cesium atomuren som brukes av institutter som NIST (National Institute for Standards and Time) eller NPL (National Physical Laboratory) for å styre verdens globale tidsskala UTC (Koordinert universell tid), er nøyaktig innen et sekund hvert 100 millioner år. Imidlertid er disse nye kvanteoptiske klokkene nøyaktige til et sekund hvert 3.4 milliard år - nesten så lenge jorden er gammel.

For de fleste er deres eneste møte med en atomur mottatt sin tidssignal er a nettverkstidsserver or NTP-enhet (Network Time Protocol) med det formål å synkronisere enheter og nettverk, og disse atomur-signalene genereres ved hjelp av cesiumklokker.

Og til verdens forskere kan enige om et enkelt atom for å erstatte cesium og en enkelt klokke design for å holde UTC, vil ingen av oss kunne dra nytte av denne utrolige nøyaktigheten.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading