NTP-servere og de forskjellige tidskildene

NTP-servere er viktige enheter for datanettverkets tidssynkronisering. Sikre et nettverk sammenfaller med UTC (Coordinated Universal Time) er viktig i moderne kommunikasjoner som Internett og er den primære funksjonen til nettverkstidsserver (NTP-server).

Som navnet antyder, bruker disse tidsservere protokollen NTP (Network Time Protocol) for å håndtere synkroniseringsforespørslene. NTP er allerede installert i mange operativsystemer og synkronisering er mulig uten en NTP-server ved å bruke en Internett-tidskilde, kan dette være usikkert og unøyaktig for mange nettverksbehov.

Nettverk tidsservere motta et langt mer nøyaktig og sikkert tidssignal. Det er to metoder for å motta tiden ved hjelp av en tidsserver: Bruk av GPS-nettverket eller mottak av langbølge-radiotransmisjoner.

Begge disse metodene for å motta en tidskilde er sikre som de er eksterne til en hvilken som helst nettverksbrannmur. De er også nøyaktige da begge kilder til tid genereres direkte av atomur enn en Internett-tidstjeneste som normalt er NTP-enheter koblet til en tredjeparts atomur.

GPS-nettverket gir en ideell kilde til tid for NTP-servere da signalene er tilgjengelige hvor som helst. Den eneste ulempen ved å bruke GPS-nettverket er at det er nødvendig med en visning av himmelen for å låses på en satellitt.

Radio refererte tidskilder er mer fleksible fordi langbølgesignalet kan bli mottatt innendørs. De er begrenset i styrke, og ikke alle land har et tidssignal, selv om enkelte signaler som tysk DCF og USA WVBB er tilgjengelige i nabolandene.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading