NTP-serverhistorikk og implementering

Network Time Protocol (NTP) ble oppfunnet av Dr David Mills fra University of Delaware, den har vært i bruk siden 1985 og er fortsatt i konstant utvikling. NTP er en protokoll utviklet for å synkronisere klokkene på datamaskiner og nettverk på Internett eller lokalnettverk (LAN). De fleste nettverk er synkronisert via NTP til en UTC-tidskilde (koordinert universeltid)

UTC er basert på tiden som ble fortalt av atomklokker og brukes globalt som standardisert tidskilde.

NTP (versjon 4) kan opprettholde tid over det offentlige Internett til 10 millisekunder (1 / 100th av et sekund) UTC-tid og kan utføre enda bedre over LAN med nøyaktighet av 200 mikrosekunder (1 / 5000th av et sekund) under ideelle forhold .

NTP fungerer i TCP / IP-pakken og er avhengig av UDP, tidssynkronisering med NTP er relativt enkel, det synkroniserer tiden med henvisning til en pålitelig UTC-kilde og distribuerer denne gangen til alle maskiner og enheter på et nettverk.

Microsoft og andre anbefaler at bare eksternt basert timing skal brukes i stedet for nettbasert, da disse ikke kan godkjennes og kan la et system være åpent for misbruk, særlig siden en Internett-tidkilde er utenfor brannmuren. Spesialist NTP-servere er tilgjengelige som kan synkronisere tid på nettverk ved hjelp av enten MSF, DCF eller WWVB radiotransmisjon. Disse signalene sendes på lang bølge av flere nasjonale fysikklaboratorier.

I Storbritannia, den Leger Uten Grenser nasjonal tid og frekvens radiotransmisjoner som brukes til å synkronisere en NTP-server, sendes av National Physics Laboratory i Cumbria, som fungerer som Storbritannias nasjonale tidsreferanse. Det finnes også lignende systemer i Colorado, USA (WWVB) og i Frankfurt, Tyskland (DCF -77).

En radiobasert NTP-server består vanligvis av en rackmonterbar tidsserver, og en antenne, bestående av en ferrittbjelke inne i en plastkapsling, som mottar radiotid og frekvensutsending. Antennen skal alltid monteres horisontalt i riktig vinkel mot transmisjonen for optimal signalstyrke. Data sendes i pulser, 60 et sekund. Disse signalene gir UTC-tid til en nøyaktighet av 100 mikrosekunder, men radiosignalet har et begrenset område og er sårbart for forstyrrelser.

En radio referert NTP-server er enkelt installert og kan gi en organisasjon med en presis tidsreferanse som muliggjør synkronisering av hele nettverket. NTP-serveren mottar tidssignalet og distribuerer det mellom nettverksenhetene.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading