NTP Server History Acquiring Precision

Når vi tar et blikk på våre klokker eller kontorklokken, tar vi ofte for gitt at tiden vi får er riktig. Vi kan se om våre klokker er ti minutter fort eller sakte, men vær lite oppmerksom hvis de er et sekund eller to ute.

Men i tusenvis av år har menneskeheten steget for å bli stadig mer og mer nøyaktige klokker fordelene av dette er rikelig i dag i vår alder av satellittnavigasjon, NTP-servere, Internett og global kommunikasjon.

For å forstå hvordan nøyaktig tid kan måles, er det først viktig å forstå begrepet tid selv. Tid som den har blitt målt på jorden i årtusener er et annet konsept til tiden selv, som Einstein informerte oss om, var en del av stoffet i universet selv i det han beskrev som en fire-dimensjonal romtid.

Likevel har vi historisk målt tidsbasert ikke på tidsforsinkelsen, men rotasjonen av vår planet i forhold til Solen og Månen. En dag er delt inn i 24 like deler (timer) som hver er delt inn i 60 minutter og minuttet er delt inn i 60 sekunder.

Imidlertid er det nå innså at målingstid på denne måten ikke kan betraktes som nøyaktig, da jordens rotasjon varierer fra dag til dag. All slags variabel som tidevannskrefter, orkaner, solvind og til og med mengden snø på polene påvirker hastigheten på jordens rotasjon. Faktisk da dinosaurene først begynte å roaming jorden, ville lengden på en dag som vi måler den nå bare ha vært 22 timer.

Vi baserer nå vår tidshorisont på overgangen av atomer som bruker atomklokkene med et sekund basert på 9,192,631,770-perioder av strålingen som utgis av hyperfineovergangen til et unionisert cesiumatom i grunntilstanden. Selv om dette kan høres komplisert, er det egentlig bare et atomkryss som aldri endrer seg og kan derfor gi en svært nøyaktig referanse til å basere vår tid på.

Atomsklokker bruker denne atomresonansen og kan holde tiden som er så nøyaktig et sekund ikke går tapt i enda en milliard år. Moderne teknologi har alle fordelene med denne presisjonen, noe som gjør det mulig for mange av kommunikasjon og global handel vi drar nytte av i dag med utnyttelsen av satellittnavigasjon, NTP-servere og flykontrollen endrer måten vi lever våre liv på.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading