NTP GPS Server for tidskritiske applikasjoner

GPS-systemet (Global Positioning System) er et Global Navigational Satellite System (GNSS) som styres og drives av USA.

GNSS-systemer arbeider ved å bruke satellitter flere tusen miles over jordens overflate som stråltidspunktinformasjon ned til en GNSS-mottaker (som satellittnavigasjonsenheten i våre biler). Det er denne informasjonen som brukes av GPS-mottakeren for å triangulere en nøyaktig posisjon. De kan bare gjøre dette ved å ha ombord sine egne svært nøyaktige atomur som avstanden satellittene er borte fra Jorden, selv om en unøyaktighet på et sekund eller to kan bety at en lørnavigasjonens plassering kan være miles ut.

Som en konsekvens av å ha denne nøyaktige tidskilden, kan GPS og den nye rasen av GNSS-systemer alle brukes til å motta en absolutt eller UTC (Universal Coordinated Time) -kilde. Denne tidskilden kan brukes av datanettverk som kjører a NTP server (Network Time Protocol) for å synkronisere alle maskiner og enheter samtidig.

NTP er en protokoll utviklet for å synkronisere datamaskiner og nettverksenheter til en ekstern timingreferanse.

GPS er en ideell tids- og frekvensreferanse fordi den kan gi svært nøyaktig tid hvor som helst i verden ved hjelp av relativt billige komponenter. Hver GPS-satellitt overfører i to frekvenser L2 til militær bruk og L1 for bruk av sivile som sendes på 1575 MHz. Lågpris GPS-antenner og mottakere er nå allment tilgjengelige og dedikerte NTP-GPS-servere er nå relativt lave kostnader.

Radiosignalet overføres av satellitten kan passere gjennom vinduer, men kan bli blokkert av bygninger, så det ideelle stedet for en GPS-antenne er på et tak med god utsikt til himmelen. Jo flere satellitter den kan motta fra jo bedre signal. Imidlertid kan takmonterte antenner være utsatt for lynnedslag eller annen spenningsstøt, slik at en suppressor er anbefaler blir installert inline på GPS-kabelen.

A NTP GPS Server er ideell til å tilby NTP-tidsservere eller frittstående datamaskiner med en svært nøyaktig ekstern referanse for synkronisering. Selv med relativt lavprisutstyr, kan nøyaktigheten av hundre nanosekunder (en nanosekund = en milliarddel av et sekund) med rimelighet oppnås ved bruk av GPS som en ekstern referanse.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading