Network Time Server Dual Signals

A nettverkstidsserver (vanligvis referert til som Ntp tid etter at protokollen som brukes i synkronisering - Network Time Protocol) er en enhet som mottar et tidssignal og distribuerer det til alle enheter på et nettverk.

Nettverk tidsservere foretrekkes som et synkroniseringsverktøy i stedet for de mye enklere Internett-tidsserverne fordi de er langt sikrere. Bruke internett som grunnlag for tidsinformasjon vil bety at du bruker en kilde utenfor brannmuren som kan tillate ondsinnede brukere å utnytte.

Nettverkstids servere jobber derimot inne i brannmuren ved å motta kilden til UTC-tid (Koordinert universell tid) fra enten GPS-nettverket eller spesialiserte radiotransmisjoner som sendes fra nasjonale fysikklaboratorier.

Begge disse signalene er utrolig nøyaktige og sikre med begge metodene som gir millisekundens nøyaktighet til UTC. Det er imidlertid ulemper for begge systemene. Radiosignalene som sendes av nasjonaltid og frekvenslaboratorier er utsatt for interferens og lokalitet, mens GPS-signalet, selv om det er bokstavelig talt tilgjengelig overalt på kloden, også kan gå tapt (ofte på grunn av dårlig vær som forstyrrer GPS-signaler .

For datanettverk hvor høye nøyaktighetsnivåer er avgjørende, innlemmes to systemer ofte. Disse nettverkstidsserverne mottar tidssignalet fra både GPS-nettverket og radiotransmisjonene, og velg et gjennomsnitt for enda mer nøyaktighet. Imidlertid er den virkelige fordelen ved å bruke et dobbelt system at hvis et signal mislykkes, for nettopp grunnen, må nettverket ikke stole på de unøyaktige systemklokkene som den andre metoden for å motta UTC-tid, bør fortsatt være i drift.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading