Økt nøyaktighet av Dual NTP Server Systems

De Ntp tid har revolusjonert synkroniseringen av datanettverk de siste tjue årene. NTP (Network Time Protocol) er programvaren som er ansvarlig for å distribuere tid fra tidsserveren til hele nettverket, justere maskiner for drift og sikre nøyaktighet.

NTP kan pålitelig opprettholde systemklokker til innenfor noen få millimeter UTC (Samordnet Universal Time) eller hvilken tidskala den er lei av.

Men NTP kan bare være like pålitelig som tidskilden den mottar og som UTC er den globale sivile tidsskalaen, det avhenger av hvor UTC-kilden kommer fra.

Nasjonale tids- og frekvensoverføringer fra fysikklaboratorier som NIST i USA eller NPL i Storbritannia er ekstremt pålitelige kilder til UTC og NTP-servere tid er designet spesielt for dem. Tidssignalene er imidlertid ikke garantert, de kan slippe av hele dagen og er utsatt for forstyrrelser; De blir også regelmessig slått av for vedlikehold.

For de fleste applikasjoner vil noen få timer av nettverket som er avhengig av krystalloscillatorer, sannsynligvis ikke føre til for mye problemer i synkronisering. Derimot, GPS (Global Positioning System) er langt mer pålitelig kilde for UTC-tid ved at en GPS-satellitt alltid er overhead. De krever en synspunktmottak, som betyr at en antenne må gå på taket eller utenfor et åpent vindu.

For applikasjoner der nøyaktighet og pålitelighet er avgjørende, er den tryggeste løsningen å investere i et dobbelt system Ntp tid, kan denne enheten motta både radiotransmisjonene som MSF, DCF-77 eller WWVB og GPS-signalet.

På et dobbelt system NTP server, Vil NTP ta både tidskilder og synkronisere et nettverk for å sikre økt nøyaktighet og pålitelighet.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading