Tidshistoriehistorikk fra Stonehenge til NTP-serveren

Holder styr på tid har vært som en integrert del av å hjelpe menneskelig sivilisasjon til å utvikle seg. Det kan hevdes at det største skrittet som menneskeheten tok, var i utviklingen av oppdrett, slik at mennesker kunne frigjøre mer tid til å utvikle sofistikerte kulturer.

Oppdrett var imidlertid fundamentalt avhengig av tidsprosessen. Crops er sesongmessige og vet når man skal plante dem er nøkkelen til all hagebruk. Det antas at gamle monumenter som Stonehenge var forseggjort kalendere som hjalp de gamle å identifisere de korteste og lengste dagene (solstice).

Etter hvert som menneskelig sivilisasjon utviklet seg, ble det stadig viktigere å fortelle stadig mer nøyaktig tid. Og å identifisere årets dager var en ting, men å beregne hvor langt inn i en dag var en annen.

Timing var ekstremt unøyaktig frem til middelalderen. Folk vil stole på sammenligninger av tid som en tidsreferanse, for eksempel hvor lang tid det tok å gå en kilometer eller tidspunktet på dagen, ble estimert fra når solen var høyest (middag).

Heldigvis betydde utviklingen av klokker i midten av det siste årtusen at for første gang mennesker kunne fortelle med en viss grad av presisjon tidspunktet på dagen. Etter hvert som klokker utviklet seg, ble deres nøyaktighet og sivilisasjon effektivere da hendelser kunne synkroniseres mer nøyaktig.

Når elektroniske klokker kom til slutten av forrige århundre, ble nøyaktigheten ytterligere økt og ny teknologi begynte å utvikle seg, men det var ikke før oppstarten av atomur at den moderne verden virkelig tok form.

Atomklokker har gjort det mulig for teknologier som satellitter, datanettverk og GPS-sporing som de er så nøyaktige - til innen et sekund hvert hundre millioner år.

Atomklokkene ble til og med oppdaget å være enda mer nøyaktige enn jordens rotasjon som varierer, takket være Månens tyngdekraft og ekstra sekunder må legges til lengden på en dag - Spranget andre.

Atomsklokker betyr at en global tidsskala som er nøyaktig innen en tusen sekund er blitt utviklet kalt UTC - Koordinert universell tid.

Datanettverk for å kommunisere med hverandre fra hele verden i perfekt synkronisering til UTC hvis de bruker en Ntp tid.

En NTP-server synkroniserer et helt datanettverk innen noen få millisekunder av UTC-tid, slik at globale kommunikasjoner og transaksjoner blir mulig.

Atomsklokker er fortsatt under utvikling. De siste strontiumklokkene er lovende nøyaktighet innen et sekund hvert milliard år.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading