GPS Time Server og dens nøyaktighet fra verdensrommet

GPS-nettverket (Global Positioning System), er kjent som et satellittnavigasjonssystem. Det relayer imidlertid et ultra-presis tidssignal fra en ombord atomur.

Det er denne informasjonen som mottas av satellittnavigasjonsenheter som deretter kan triangulere stillingen til mottakeren ved å finne ut hvor lenge signalet har tatt for å komme fra forskjellige satellitter.

Disse tidssignalene, som alle radiotransmisjoner, reiser med lysets hastighet (som ligger nær 300,000km et sekund). Det er derfor svært viktig at disse enhetene ikke bare er nøyaktige til et sekund, men til en milliondel av et sekund ellers ville navigasjonssystemet være ubrukelig.

Det er denne tidsinformasjonen som kan benyttes av a GPS tidsserveren som en base for nettverkstid. Selv om denne timingsinformasjonen ikke er i et UTC-format (Koordinert Universal Time), er verdens globale tidsskala lett konvertert på grunn av sin opprinnelse fra en atomur.

A GPS tidsserveren kan motta signalet fra en GPS-antenne, selv om dette trenger å ha en god utsikt over himmelen mens satellittene overfører sine overføringer via synspunkt.
Bruke en dedikert GPS tidsserveren et datanettverk kan synkroniseres til noen få millisekunder av NTP (milli = 1000th av et sekund) og gi sikkerhet og autentisering.

Etter å ha økt bruken av GPS-teknologi de siste årene, er GPS-tidsservere nå relativt billige, og det er enkle og raske systemer å installere.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading