Galileo og GPS NTP-serveren

For tiden er det bare ett Global Navigation Satellite System (GNSS) NAVSTAR GPS som har vært åpen for sivil bruk siden sen 1980.

Mest vanlig, den GPS-systemet er ment å gi navigasjonsinformasjon slik at sjåfører, sjømenn og piloter kan finne frem til posisjonen deres hvor som helst i verden.

Faktisk er den eneste informasjonen som er strålet fra en GPS-satellitt, den tiden som genereres av satellittets interne atomur. Dette timingsignalet er så nøyaktig at en GPS-mottaker kan bruke signalet fra tre satellitter og finne plasseringen til innen få meter ved å finne ut hvor lenge hvert presis signal tok for å ankomme.

Foreløpig en GPS NTP server kan bruke denne timinginformasjonen til å synkronisere hele datanettverk for å gi nøyaktighet innen noen få millisekunder.

EU arbeider imidlertid for tiden med Europas eget globale navigasjonssatellittssystem, kalt Galileo, som vil konkurrere med GPS-nettverket ved å gi sin egen timing og posisjoneringsinformasjon.

Imidlertid er Galileo designet for å være interoperabel med GPS som betyr at en nåværende GPS NTP server vil kunne motta begge signaler, selv om enkelte programvarejusteringer måtte bli gjort.

Denne interoperabiliteten vil gi økt nøyaktighet og kan gjøre nasjonale tids- og frekvensradiosendinger utelatt, da de ikke vil kunne produsere en sammenlignbar nøyaktighet.

Videre planlegger Russland, Kina og India for tiden sine egne GNSS-systemer som kan gi enda mer nøyaktighet. GPS har allerede revolusjonert måten verden fungerer ikke bare ved å tillate nøyaktig posisjonering, men også gjøre det mulig for hele verden å synkronisere til samme tidsskala ved hjelp av en GPS NTP server. Det forventes at enda flere fremskritt innen teknologi vil oppstå når neste generasjon av GNSS begynner sine overføringer.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading