Funksjoner av Network Time Protocol

NTP er avhengig av en referanse klokke og alle klokker på NTP-nettverk er synkronisert til den tiden. Det er derfor avgjørende at referanseklokken er så nøyaktig som mulig. De mest nøyaktige timepieces er atomklokker. Disse store fysikklaboratoriene kan opprettholde nøyaktig tid over millioner av år uten å miste et sekund.

An NTP server vil motta tiden fra en atomur enten fra over Internett, GPS-nettverket eller radiotransmisjonene. Ved bruk av en atomur som referanse vil et NTP-nettverk være nøyaktig til innen noen få millisekunder av verdens globale tidsskala UTC (Koordinert universell tid).

NTP er et hierarkisk system. Jo nærmere en enhet er til referanseklokken jo høyere på NTP-strata er den. En atomur klokke referanse klokke er en stratum 0 enhet og a NTP server som mottar tiden fra den, er en stratum 1-enhet, klienter på NTP-serveren er lag 2-enheter og så videre.

På grunn av dette hierarkiske systemet kan enheter som ligger nedover strata også brukes som en referanse som tillater store nettverk å operere mens de er koblet til bare en Ntp tid.

NTP er en protokoll som er feiltolerant. NTP ser ut til feil og kan behandle flere tidskilder og protokollen vil automatisk velge det beste. Selv når en referanse klokke er midlertidig utilgjengelig, kan NTP bruke tidligere mål for å estimere gjeldende tid ..

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading