Europeisk tidssynkronisering med DCF-77

DCF 77-signalet er en langbølgetransmisjonssending ved 77 KHz fra Frankfurt i Tyskland. DCF-77 overføres av Physikalisch-Technische Bundesanstalt, det tyske nasjonale fysikklaboratoriet.

DCF-77 er en nøyaktig kilde til UTC-tid og genereres av atomur som sikrer sin presisjon. DCF-77 er en nyttig kilde til tid som kan brukes over hele Europa av teknologier som trenger en nøyaktig tidsreferanse.

Radiostyrede klokker og nettverk tidsservere motta tidssignalet og i tilfelle tidsservere distribuere dette tidssignalet over et datanettverk. Det meste datanettverket bruker NTP til å distribuere DCF 77-tidssignalet.

Det er fordeler ved å bruke et signal som DCF for tidssynkronisering. DCF er langbølge og er derfor utsatt for interferens fra andre elektriske enheter, men de kan trenge inn i bygninger som gir DCF-signalet en fordel i forhold til den andre kilden til UTC-tid som vanligvis er tilgjengelig - GPS (Global Positioning System) - som krever en åpen visning av himmel for å motta satellittoverføringer.

Andre langbølge-radiosignaler er tilgjengelige i andre land som ligner DCF-77. I Storbritannia sendes MSF-60-signalet av NPL (National Physical Laboratory) fra Cumbria, mens i USA sender NIST (National Institute of Standards and Time) WVBB-signalet fra Boulder, Colorado.

NTP-servere tid er en effektiv metode for å motta disse lange bølgekraftene og deretter bruke tidskoden som en synkroniseringskilde. NTP-servere kan motta DCF, MSF og WVBB, så vel som mange av dem også kan motta GPS-signalet også.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading