Sørg for nøyaktig tid med et atomvekkur

Skrevet av Richard Williams for Galleon Systems

Nøyaktighet i tidevannet blir stadig viktigere i den moderne globale økonomien. Bransjer og næringsliv rundt om i verden kommuniserer nå ofte med hver til tross for tidszonen forskjeller.

Det var en tid da det var noen minutter her eller der, men nå vet jeg nøyaktig hvilken tid det er blitt mer og viktigere som konferansesamtaler og Internett-webinarer er ofte planlagt som en del av vanlig virksomhet.

Global Timescale

Heldigvis, for å forhindre hodepine på å trene alle de forskjellige tidssonene du måtte ta opp, er det en global tidsskala som nå er vedtatt av det globale samfunnet. UTC (Koordinert universell tid) er en atomurstyrt tid brukt globalt og holdt nøyaktig og nøyaktig av fysikklaboratorier rundt om i verden.

UTC muliggjør nøyaktig kommunikasjon og skjemaer og brukes av mange high end-teknologier for å sikre nøyaktighet som nettverks-tidsserveren (NTP server - Nettverkstidsprotokoll). Ofte mottar disse enhetene UTC-tiden direkte fra atomurene takket være radiosendinger fra folk som NIST (USAs institutt for standarder og tid) og NPL (Storbritannias nasjonale fysiske laboratorium)

Atomic Wall Clocks

Og når det gjelder folk som forteller tiden, kan disse samme radiosignaler også benyttes av et atomveggur. Atom-veggklokker, til tross for hva navnet antyder, er ikke atomklokker. I hovedsak består de av en standard klokke enhet og en radio antenne og mottar. Atomblokkene som sendes av fysikklaboratoriene, kan mottas og klokken justerer seg selv for å sikre at klokken er nøyaktig på UTC til den andre.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading