Konfigurere Windows 2003 for å kjøre som en NTP Network Time Server

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer Windows 2003 til å kjøre som en Network Time Server.

Tidssynkronisering i moderne datanettverk er avgjørende, alle datamaskiner trenger å kjenne tiden så mange applikasjoner, fra å sende en e-post til lagring av informasjon, er avhengige av PCen og vet når hendelsen fant sted.

Microsoft Windows Server fra 2000 og utover har et tidssynkroniseringsverktøy innebygd i operativsystemet kalt Windows Time (w32time.exe) som kan konfigureres til å fungere som en nettverksserver.

Windows 2003 Server kan enkelt sette systemuret til å bruke UTC (Koordinert Universal Time, Verdens tidsstandard) ved å få tilgang til en Internett-kilde (enten: time.windows.com eller time.nist.gov). For å oppnå dette må en bruker bare dobbeltklikke på klokken på skrivebordet og justere innstillingene i fanen Internett-tid.

Det må imidlertid bemerkes at Microsoft og andre operativsystemprodusenter sterkt anbefaler at eksterne timingreferanser skal brukes som Internett-kilder kan ikke godkjennes.

For å konfigurere Windows-tidstjenesten til å bruke en ekstern tidskilde, klikker du Start, Kjør og skriv inn regedit og klikk deretter på OK.
Finn følgende undernøkkel:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ Parameters \ Type

I den høyre ruten høyre klikk type klikk Endre, i redigerings Verdi type NTP i Verdidata-boksen og klikk OK.

Finn følgende undernøkkel:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ config \ AnnounceFlags.

I høyre rute høyreklikker du AnnounceFlags og klikker Modify. Registreringsmeldingen 'AnnounceFlags' angir om serveren er en pålitelig tidsreferanse, 5 indikerer en klarert kilde, så i Rediger DWORD-verdi-boksen, under Verdidata, skriv 5, og klikk deretter OK.

Nettverkstidsprotokoll (NTP) er en Internett-protokoll som brukes til overføring av nøyaktig tid, og gir informasjon om tid slik at en presis tid kan oppnås.

For å aktivere Network Time Protocol; NtpServer finner og klikker:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ TimeProviders \ NtpServer \

I den høyre ruten høyreklikker Aktivert, og klikk deretter Endre.

I Rediger DWORD-verdi skriver 1 under Verdidata, og klikk deretter på OK.

Nå gå tilbake og klikk på

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ Parameters \ NtpServer

I den høyre ruten høyreklikker NtpServer, deretter Endre, i Rediger DWORD-verdi under Verdidatatype i den høyre ruten høyreklikker NtpServer, deretter Endre, i Rediger DWORD-verdi under Verdidata skriver Domain Name System (DNS ), må hver DNS være unikt, og du må legge 0x1 til slutten av hvert DNS-navn ellers endringene vil ikke tre i kraft.

Nå klikker OK.

Finn og klikk følgende

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ TimeProviders \ NtpClient \ SpecialPollInterval

I den høyre ruten høyreklikker SpecialPollInterval, og klikk deretter Endre.

I Rediger DWORD Verdi-boksen under Verdidata skriver du inn antall sekunder du ønsker for hver avstemning, dvs. 900 vil spørre hvert 15 minutter, og klikk deretter på OK.

For å konfigurere tidskorrigeringsinnstillingene, finn:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ config

I den høyre ruten høyreklikker MaxPosPhaseCorrection, deretter Endre i Rediger DWORD Verdi-boksen under Grunnlag klikker du Desimal under Verdidata skriver en tid i sekunder som 3600 (en time) og klikk deretter på OK.

Nå gå tilbake og klikk:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ W32Time \ config

I den høyre ruten høyreklikker MaxNegPhaseCorrection, deretter Endre.

I Rediger DWORD boksen under base, klikk Desimal under Verdidata skriver du tiden i sekunder du vil hente eksempel 3600 (avstemninger i én time)

Avslutt Registerredigering

Nå, for å starte Windows-tidsservice, klikker du Start, Kjør (eller alternativt bruk ledetekstfasiliteten) og skriv inn:

net stop w32time && net start w32time

Og det er det din tidsserver burde være nå oppe.

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+