Konfigurere et nettverk for å bruke en NTP-server Del to: Distribuere tiden

NTP (Network Time Protocol) er protokollen designet for tidsfordeling blant et nettverk. NTP er hierarkisk. Det organiserer et nettverk i lag, som er avstanden fra en klokkekilde og enheten.

A dedikert NTP-server som mottar tiden fra en UTC-kilde, for eksempel GPS eller de nasjonale tids- og frekvenssignalene, betraktes som en stratum 1-enhet. Enhver enhet som er koblet til en NTP server blir en stratum 2-enhet og enheter lenger ned langs kjeden blir lag 2, 3 og så videre.

Stratum lag eksisterer for å forhindre sykliske avhengigheter i hierarkiet. Men stratumnivået er ikke en indikasjon på kvalitet eller pålitelighet.

NTP kontrollerer tiden på alle enheter på nettverket, og justerer deretter tiden etter hvor mye drift det oppdager. Likevel går NTP videre enn bare å sjekke tiden på en referanse klokke, og NTP-programmet utveksler tidsinformasjon ved pakker (datablokker), men nekter å tro tiden det blir fortalt til flere utvekslinger har skjedd, hver bestått et sett med tester kjente asprotocol spesifikasjoner. Det tar ofte omtrent fem gode prøver inntil en NTP-server er akseptert som en tidskilde.

NTP bruker tidsstempler for å representere dagens tid på dagen. Når tiden er lineær, er hver tidsstempel alltid større enn den forrige. NTP tidsstempler er i to formater, men de relay sekundene fra et bestemt tidspunkt (kjent som prime epoken, satt til 00: 00 1 januar 1900 for UTC) NTP-algoritmen bruker da dette tidsstempelet til å bestemme beløpet som skal forskyves eller trekke seg tilbake systemet eller nettverksklokken.

NTP analyserer tidsstempelverdiene, inkludert frekvensen av feil og stabiliteten. EN NTP server vil opprettholde et estimat på kvaliteten på både dens referanse klokker og seg selv.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading