Bringer Atomic Clock Precision til skrivebordet ditt

Atomklokker har vært en stor innflytelse på vårt moderne liv med mange av teknologiene som har revolusjonert måten vi lever våre liv på, basert på deres svært nøyaktige tidsbesparende evner.

Atomklokker er langt forskjellig fra andre kronometre; en vanlig klokke eller klokke vil holde tiden ganske nøyaktig, men vil miste andre eller to hver dag. En atomur på den annen side vil ikke miste et sekund i millioner av år.

Faktisk er det rettferdig å si at en atomur ikke måler tid, men er grunnlaget for å basere våre oppfatninger av tid på. La meg forklare, tid, som Einstein demonstrerte, er relativ og den eneste konstanten i universet er lysets hastighet (selv om det er et vakuum).

Målingstid med noen ekte presisjon er derfor vanskelig, fordi selv tyngdekraften på jorden skiller tiden, senker den ned. Det er også nesten umulig å basere tid på et hvilket som helst referansepunkt. Historisk har vi alltid brukt jordens revolusjon og referanse til de himmelske legemene som grunnlag for vår tidsforklaring (24 timer om dagen = en revolusjon av jorden, 365 dager = en revolusjon av jorden rundt solen osv.).

Dessverre er jordens rotasjon ikke en nøyaktig referanseramme for å basere vår tid på å fortsette. Jorden sakter seg og går opp i revolusjonen, noe som betyr at noen dager er lengre enn andre.

Atomklokkene
Imidlertid brukte resonansen av atomer (normalt cesium) ved bestemte energitilstander. Da disse atomene vibrerer ved eksakte frekvenser (eller et eksakt antall ganger), kan dette brukes som grunnlag for å fortelle tid. Så etter utviklingen av atomuret er det andre blitt definert som over 9 milliarder resonans "flått" av cesium-atom.

Den ekstreme presisjonen av atomklokker er grunnlaget for teknologier som satellittnavigasjon (GPS), flytrafikkontroll og internetthandel. Det er mulig å bruke den nøyaktige naturen av atomklokker for å synkronisere datanettverk også. Alt som trengs er en Ntp tid (Network Time Protocol).
NTP-servere motta tiden fra atomur via et kringkastingssignal eller GPS-nettverket de distribuerer det mellom et nettverk, slik at alle enheter har nøyaktig samme, ultra presise tid.

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading