Atomsklokker nå nøyaktig til en kvintedel av en sekund?

Utvikling i klokke nøyaktighet ser ut til å øke eksponentielt. Fra de tidlige mekaniske klokkene var det bare nøyaktig på omtrent en halv time om dagen, til elektroniske klokker utviklet ved århundreskiftet som bare drev av et sekund. Ved 1950 ble det utviklet atomklokker som ble nøyaktig til tusendeler av et sekund, og år etter år har de blitt stadig mer presise.

For tiden, den mest nøyaktige atomur i eksistens, utviklet av NIST (Nasjonalt institutt for standarder og tid) taper et sekund hvert 3.7 milliard år; men bruker nye beregninger forskere foreslår de kan nå komme opp med en beregning som kan føre til en atomur som ville være så nøyaktig at det ville miste et sekund bare hver 37 milliard år (tre ganger lenger enn universet har eksistert).

Dette ville gjøre atomur nøyaktig til en kvintedel av et sekund (1,000,000,000,000,000,000th of a second eller 1x 1018). De nye beregningene som kan bidra til utviklingen av denne typen presisjon, har blitt utviklet ved å studere effekten av temperatur på de mindre atomene og elektronene som brukes til å holde atomklokkene tikkende. Ved å utarbeide effektene av variabler som temperatur, hevder forskerne å kunne forbedre nøyaktigheten av atomur systemene; Hvilke muligheter har denne nøyaktigheten imidlertid?

Atomklockens nøyaktighet blir stadig viktig i vår høyteknologiske verden. Ikke bare gjør teknologier som GPS og bredbåndsdatastrømmer avhengig av presis atomurtidspunkt, men å studere fysikk og kvantemekanikk krever høyt nøyaktighet slik at forskere kan forstå universets opprinnelse.

For å bruke en atomklocketidskilde, for presis teknologi eller datanettsynkronisering, er den enkleste løsningen å bruke a nettverkstidsserver; Disse enhetene mottar et tidsstempel direkte fra en atomurkilde, for eksempel GPS- eller radiosignaler som sendes av slike som NIST eller NPL (National Physical Laboratory).

Disse Tidsservere bruker NTP (Network Time Protocol) for å distribuere tiden rundt et nettverk, og sørg for at det ikke er noen drift, noe som gjør det mulig for datanettverket ditt å være nøyaktig i løpet av millisekunder av en atomurkilde.

Network Time Server

Dette innlegget ble skrevet av

Richard N Williams

Richard N Williams er en teknisk forfatter og spesialist i NTP Server og tid synkronisering industrien. Richard N Williams på Google+

Relatert Reading