2008 Vil være et sekund lenger Leap Second å bli lagt til UTC

Nyttårs feiringer må vente et sekund i år som International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) har bestemt seg for at 2008 skal ha Leap Second lagt til.

IERS annonserte i Paris i juli at en positiv Leap Second skulle bli lagt til 2008, den første siden desember 31, 2005. Leap Seconds ble introdusert for å kompensere for uforutsigbarheten til jordens rotasjon og å holde UTC (Koordinert Universal Time) med GMT (Greenwich Meantime).

Det nye ekstra sekund vil bli lagt til på den siste dagen i dette året på 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder Koordinert universell tid - 6: 59: 59 pm Eastern Standard Time. 33 Leap Seconds har blitt lagt til siden 1972

NTP server systemer som styrer tidssynkronisering på datanettverk styres alle av UTC (koordinert universell tid). Når ytterligere sekund er lagt til i slutten av året, vil UTC automatisk bli endret som ytterligere sekund. #

Hvorvidt a NTP server mottar et tidssignal fra sendinger som MSF, WWVB eller DCF eller fra GPS-nettverket, vil signalet automatisk bære Leap Second Announcement.

Merknad om Leap Second fra International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)

SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES SYSTEMER REFERENCE

SERVICE DE LA ROTATION TERRESTRE
OBSERVATOIRE DE PARIS
61, Av. de l'Observatoire 75014 PARIS (Frankrike)
Tlf. : 33 (0) 1 40 51 22 26
FAKS: 33 (0) 1 40 51 22 91
e-post: services.iers@obspm.fr
https://hpiers.obspm.fr/eop-pc

Paris, 4 juli 2008

Bulletin C 36

Til myndigheter ansvarlig for måling og fordeling av tid

UTC TIDSTEG
på 1st i januar 2009

Et positivt sprang andre vil bli introdusert i slutten av desember 2008.
Sekvensen av datoer for UTC andre markører vil være:

2008 desember 31, 23h 59m 59s
2008 desember 31, 23h 59m 60s
2009 januar 1, 0h 0m 0s

Forskjellen mellom UTC og International Atomic Time TAI er:

fra 2006 januar 1, 0h UTC, til 2009 januar 1 0h UTC: UTC-TAI = - 33s
fra 2009 januar 1, 0h UTC, til videre varsel: UTC-TAI = - 34s

Sprang sekunder kan innføres i UTC på slutten av månedene desember

Dette innlegget ble skrevet av

Stuart

Relatert Reading