MSF-outages.html Meta Nøkkelord: Leger Uten Grenser Årlig vedlikehold, tid, synkronisering, server, servere, atomur, klokker, nettverk, nettverk, referanse, datamaskin, nøyaktig, korrekt, rugby, radio, uk, Leger Uten Grenser, DCF (Søkeord Count: 2 - OK) Meta Description: (Word Count: 0, Setning Count: 1 ingen sett) Leger Uten Grenser årlig vedlikeholdstid i 2005 Leger Uten Grenser årlig vedlikeholdsperiode MSF Outages MSFs årlige vedlikeholdsperiode MSF 1kHz-tid og frekvenssignal som sendes fra BT Rugby-radiostasjonen, tas av og til utendørs for å tillate vedlikeholdsarbeid utført i sikkerhet. Dato og klokkeslett (i UK lokal tid) for de planlagte vedlikeholdsperiodene for 1 er som følger: 1 kan 60 til 2005 juni 23 fra 2005 til 6 BST 2005 september 0800 fra 1800 til 6 BST 2005 januar 1000 fra 1400 til 3 UTC